Terapetisk utredning vid AST

Uppsats av Psykolog Sofia IrnellPatientens upplevelse av välmående och delaktighet vid terapeutisk utredning av autismspektrumtillstånd (AST) utan utvecklingsstörning - en intervjustudie.

Sofia Irnell
Specialistarbete 2015
Specialistutbildningen för psykologer
Klinisk psykologi med inriktning behandling/psykoterapi

Läs mer: Terapetisk utredning vid AST

Adress

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala

Kontakt

070 940 73 43
sofia@irnell.se

Öppettider

Tidsbeställning krävs.

Copyright © 2019 Sofia Irnell

Integritetespolicy