Neuropsykiatri

neuropsykiatriJag har många års erfarenhet av arbtete inom olika landstings­verksamheter att ge stöd och behandling till personer med ADHD och/eller autismspektrumtillstånd.

Så även neuropsykiatriska utredningar med dem frågeställningarna.

Att ha en neuropsykiatrisk funktions­nedsättning, eller som det ibland kallas, funktionsvariant, kan innebära att man får kämpa med det som för andra ter sig enkelt eller självklart. Det kan handla om hur man ska bete sig i olika sociala situationer eller att förstå vad andra människor menar med det säger eller gör. Svårigheter att minnas instruktioner eller att ha svårt att få känsla av hur lång tid olika aktiviteter kan ta. Att göra en planering för dagen och att hålla den. Att bibehålla koncentrationen på det man håller på med utan att ständigt avledas av ljud eller sånt som händer runt ikring, är andra exempel på sånt som kan innebära en ständig utmaning i vardagen.

För vissa kan svårigheterna drabba självkänslan. Man känner sig misslyckad och skuldbelägger sig själv för att svårigheter uppstår. Att hela tiden medvetet få jobba med att förstå och tänka ut hur man ska agera i situationer som löser sig näst in till per automatik för de flesta andra, kan leda till att man blir oerhört trött. Ofta behöver man vara noga med att få återhämtning och egentid.

När en utredning görs är det viktigt är att utredningen inte bara görs i diagnostiskt syfte utan att man också lär om sig själv under utredningens gång och funderar över sätt att förhålla sig till det som är svårt. På så vis blir utredningen också behandlande.

Välkommen att höra av dig för ett förutsättningslöst samtal om det just du vill ha hjälp med.

 

Adress

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala

Kontakt

070 940 73 43
sofia@irnell.se

Öppettider

Tidsbeställning krävs.

Copyright © 2019 Sofia Irnell

Integritetespolicy