Psykoterapi

Sofia i fåtöljen i behandlingsrummet Foto: Eva OhlströmPsykoterapi är en behandlings­metod som innebär samtal med en psykolog eller psykoterapeut.

För att kalla sig psykolog eller psykoterapeut krävs en yrkeslegitimation som är utfärdad av Socialstyrelsen.

Behandlingen syftar till att uppnå förändring som på sikt bidrar till ökat psykiskt välbefinnande. En förändring kan vara något som syns utåt men det kan också handla om en inre förändring som gör att du mår bättre. Förändringsarbetet sker i en samarbetsrelation mellan patient och terapeut. Kontakten inleds med ett eller flera kartläggande samtal.

Hur behandlingen läggs upp anpassas utifrån den problembild som framkommer vid kartläggningen och de metoder som används utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Förutom att samtala om din situation kan du få uppgifter som du ska arbeta med mellan samtalen.
Metoderna har sin grund i kognitiv beteendeterapi (KBT) och moderna psykodynamiska metoder (PDT). Om en metod anses höra till den ena eller andra terapeutiska inriktningen kan ibland vara otydligt, då inriktningarna under senare år närmat sig varandra.

När man mår psykiskt dåligt kan det yttra sig på olika sätt. Det kan gälla nedstämdhet, oro och ångest, sömnsvårigheter, stress, utmattning, svårigheter i relationer, bristande självkänsla.

 

Adress

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala

Kontakt

070 940 73 43
sofia@irnell.se

Öppettider

Tidsbeställning krävs.

Copyright © 2019 Sofia Irnell

Integritetespolicy