Konsultation

Konsultation hos Psykolog Sofia IrnellEn konsultation är ett rådgivande möte eller ett rådgivande samtal kring en specifik frågeställning.

Som förälder kan man vilja ställa frågor kring sitt barns utveckling eller kring en närståendes mående. En konsultation kan utmynna i en längre samtalskontakt men kan stanna vid att vara just en eller ett par rådgivande eller vägledande samtal med en avgränsad frågeställning.

Adress

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala

Kontakt

070 940 73 43
sofia@irnell.se

Öppettider

Tidsbeställning krävs.

Copyright © 2019 Sofia Irnell

Integritetespolicy