Utredning

Utredning hos Psykolog Sofia IrnellNeuropsykiatrisk utredning

Neuropsykiatriska utredningar görs på uppdrag av olika verksamheter inom vård och omsorg. Uppdragsgivare finns såväl inom offentlig som privat verksamhet.

Utredningar görs även till privatpersoner. Samarbete med läkare finns.

Skolutredning

Utredningar görs på uppdrag av skolor.

Psykosociala utredningar inför könscellsdonation

Utredningarna görs i samarbete med Carl von Linnekliniken i Uppsala.

Adress

Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 Uppsala

Kontakt

070 940 73 43
sofia@irnell.se

Öppettider

Tidsbeställning krävs.

Copyright © 2019 Sofia Irnell

Integritetespolicy